Ajuts de Recursos Humans del MINECO. Personal Técnico de Apoyo (PTA) i Torres Quevedo (PTQ). (4a Part)

Ministerio de Economía y CompetitividadCom a continuació de la notícia del butlletí del 5 de desembre de 2016, avui entrem en el detall de les convocatòries d’ajuts per contractar Personal Técnico de Apoyo i Personal Torres Quevedo.

Ajuts Personal Técnico de Apoyo (PTA)

Es cofinancen contractes de tres anys de durada, de personal tècnic de recolzament en organismes d’investigació destinats a donar suport en el maneig d’equips, instal·lacions i demés infraestructures d’I+D+i, a fi d’incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques.

El requisit per optar a aquest ajut és tenir una de les següents titulacions: llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, tècnic superior en el marc de la formació professional.

Les persones interessades en sol·licitar l’ajut ho hauran de fer a través de la seu electrònica del MINECO, abans de l’1 de febrer de 2017 a les 15.00.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’hauran de posar en contacte amb l’Andrea del Pozo (adelpozo@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del proper 24 de gener de 2017.

Ajuts per contractes Torres Quevedo (PTQ)

L’objectiu d’aquests ajuts és incentivar la contractació de doctors per part d’empreses, centres tecnològics d’àmbit estatal, centres de recolzament a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics pel desenvolupament de projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, així com fomentar la seva formació.

Els ajuts tenen una durada de tres anys i hi ha una part de cofinançament per part dels organismes.

El personal investigador que vulgui sol·licitar aquest ajut haurà de complir els següents requisits:

  • Estar en possessió del grau de doctor/a en el moment de presentar la sol·licitud.
  • No haver estat vinculat laboralment amb el centre al que es vol vincular entre el 25 de març de 2015 i l’1 de març de 2016, ambdós inclosos.
  • No comptar amb una participació en el capital de l’organisme que demana l’ajut.
  • No estar inclòs com candidat en la sol•licitud de més d’un organisme.

El termini per presentar sol·licituds finalitzarà a les 15.00 del 9 de febrer de 2017.

+ info: Convocatòria d’Ajuts per contractes Torres Quevedo, Convocatòria d’Ajuts Personal Técnico de Apoyo  

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_mineco_37.png