Ajuts de “la Caixa” per estudis de doctorat en universitats o centres de recerca espanyols per l’any 2017

Obra Social "la Caixa"Oberta la convocatòria de 20 ajuts de l'Obra Social "la Caixa” per realitzar la tesi doctoral en una universitat espanyola.

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola.
  • Haver obtingut el títol per accedir a un programa oficial de doctorat d’acord amb la normativa vigent, entre el gener del 2012 i el juliol de 2017.
  • No estar ni haver estat matriculat amb anterioritat als estudis de doctorat sol·licitats.
  • Presentar un certificat oficial d’anglès (First (A o B), Advance, Proficiency, IELTS (6.5), TOEFL (83), PAI (B2.2). El certificat es pot presentar fins el 14 de març de 2017.

Els contractes tenen una durada màxima de 3 anys (primer un any i seguidament dues renovacions si es supera favorablement l’informe anual de seguiment).

La dotació total de la beca és de 115.500 euros per a tres anys de durada màxima. Aquesta quantitat inclou la remuneració del becari, les quotes de la Seguretat Social en les quals hagi d’incórrer la universitat i una dotació addicional, cada any, per a despeses complementàries com: l’import de la matrícula, mobilitat, complements de formació, llibres, programes informàtics, subscripcions, inscripció a ponències o viatges i assegurances.

Addicionalment, s’atorgaran 7.500 euros a les persones beneficiàries que dipositin la tesi doctoral en els 6 mesos posteriors a la finalització del tercer any de la beca.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2016 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una candidatura per a la URL es poden posar en contacte amb l’Andrea del Pozo (adelpozo@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació per a resoldre qualsevol dubte de la convocatòria.

+info: Bases, Sol·licitud i Dates clau

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_1.jpg