Propera obertura del termini per a presentar sol·licituds de sexennis a la CNEAI

Ministerio de Educación, Cultura y DeporteEl passat divendres 2 de desembre de 2016 es va publicar al BOE la convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad investigadora (CNEAI).

D’acord amb el conveni signat entre l’ANECA, organisme dependent del Ministeri d’Educació, Ciència i Esport (MECD) i la URL, se seguiran els criteris d’avaluació i les dates de presentació de sol·licituds fixats per a les universitats públiques, publicats a la Resolució del 26 de novembre del 2016. Amb tot, serà el rector de la URL qui signarà la convocatòria i qui reconeixerà oficialment els sexennis avaluats positivament del PDI de la URL.

Així doncs, està previst que en els propers dies es publiqui al Butlletí de Recerca i al Tauler d’anuncis de la URL la Convocatòria de la Universitat Ramon Llull per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la CNEAI. 

Els requisits per a poder-se presentar a la convocatòria seran:

  • Possessió del títol de doctor/a.
  • Vinculació amb la universitat a temps complet o parcial, sempre que aquesta sigui igual o superior a un 50% del temps complet.
  • Antiguitat mínima a la URL d’un any.

Les persones interessades en presentar-s’hi caldrà que emplenin la sol·licitud via l’aplicació telemàtica de la CNEAI, imprimeixin i signin la sol·licitud i l’entreguin per duplicat al registre de la Universitat fins al 17 de gener de 2017.

A la sol·licitud s’haurà d’annexar el CV complet i el full de serveis prestats a la URL, així com els certificats de vinculació a altres centres de recerca o universitats, si s’escau.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria, s’han posar en contacte amb la Gisela Coromines (gcoromines@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació per tal de sol·licitar el full de serveis prestats a la URL.

+info: Criteris CNEAI, Convocatòria CNEAI

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MECD_5.png