Ajuts de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer

Asociación Española contra el Cáncer La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha obert diverses convocatòries d’ajuts per a finançar la investigació del càncer a Espanya mitjançant una recerca de qualitat que respongui als grans reptes actuals.

Les convocatòries obertes són:

  1. Ideas Semilla AECC 2017: Ajuts per a la generació de noves oportunitats innovadores d’investigació en càncer que, en cas d’èxit, podran concretar-se en projectes sòlids de recerca. Termini de presentació de sol·licituds: 29 de novembre de 2016. +info: Sol·licitud i més informació de la convocatòria
  2. Investigador AECC 2017: Ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia per al desenvolupament d’un projecte d’investigació en càncer en un centre espanyol. Termini de presentació de sol·licituds: 12 de desembre de 2016. +info: Sol·licitud i més informació de la convocatòria
  3. Postdoctoral AECC 2017: Ajuts a investigadors acabats de doctorar per al desenvolupament d’un projecte d’investigació en càncer en un centre espanyol amb la possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional per a promoure el talent dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral. Termini de presentació de sol·licituds: 12 de desembre de 2016. +info: Sol·licitud i més informació de la convocatòria
  4. Proyectos AECC 2017: Ajuts a projectes de recerca de qualitat de càncer amb una clara orientació traslacional. Termini de presentació de sol·licituds: 17 de gener de 2017. +info: Sol·licitud i més informació de la convocatòria
  5. Cáncer infantil i cánceres poco frecuentes AECC 2017: Ajuts per a promoure la investigació de qualitat en càncers poc freqüents (RARECARE) i en càncer infantil mitjançant projectes amb una clara orientació traslacional. Termini de presentació de sol·licituds: 17 de gener de 2017. +info: Sol·licitud i més informació de la convocatòria
  6. Lab AECC 2017: Ajuts de suport a grups emergents per a consolidar les seves línies d’investigació per mitjà de la concessió d’ajuts financers a projectes d’investigació de qualitat en càncer amb una clara orientació traslacional que es realitzin en la seva totalitat a Espanya. Termini de presentació de sol·licituds: 17 de gener de 2017. +info: Sol·licitud i més informació de la convocatòria
  7. Grupos coordinados traslacionales AECC 2017: Ajuts a projectes d’investigació en càncer des de la investigació traslacional a la pràctica clínica, desenvolupats per grups estables multidisciplinaris. Termini de presentació de sol·licituds: 15 de febrer de 2017. +info: Sol·licitud i més informació de la convocatòria
  8. Grupos coordinados clínicos AECC 2017: Ajuts financers a projectes d’investigació en càncer que accelerin la transferència de resultats en benefici dels pacients i el desenvolupament d’investigacions innovadores que puguin modificar la pràctica clínica, desenvolupades per grups coordinats multidisciplinaris. Termini de presentació de sol·licituds: 15 de febrer de 2017. +info: Sol·licitud i més informació de la convocatòria
  9. Prácticas Laboratorio Verano 2017: Apropar la realitat de la investigació biomèdica als estudiants universitaris de l’àmbit de les ciències de la salut i completar la seva formació mitjançant la realització de pràctiques en un laboratori d’investigació, l’activitat del qual es relacioni amb qualsevol de les àrees d’investigació en càncer. Termini de presentació de sol·licituds: 27 de febrer de 2017. +info: Sol·licitud i més informació de la convocatòria
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_aecc.png