UIA: Participa com a expert/a!

Urban Innovation ActionsLa Hauts-de-France Region, encarregada amb la implementació de la Iniciativa Urban Innovative Actions (UIA), ha obert una convocatòria per contractar 18 experts per donar suport als 18 projectes d’innovació urbana aprovats en la primera convocatòria.

La contractació serà per 50 dies de prestació de serveis (durant els 3 anys d’implementació dels projectes més un any final per la transferència de coneixements).

Els projectes tracten sobre els següents 4 tòpics:

  • Energy transition
  • Integration of migrants and refugees
  • Jobs and skilñls in the local economy
  • Urban poverty – with focus on deprived neighbourhoods

El termini de presentació de candidatures finalitza el 13 de desembre de 2016.

+info: Call for Applications for UIA Experts

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_urban_innovate_actions.jpg