Oberta la convocatòria Beatriu de Pinós 2016, que promou la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia

AGAURL’AGAUR ha publicat la convocatòria que permetrà incorporar 60 investigadors postdoctorals a les universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries que tinguin seu a Catalunya, per a que desenvolupin un projecte de recerca.

Els contractes objecte d’aquest ajut tindran una durada de 2 anys (prorrogables 1 any més), i una remuneració bruta anual que està al voltant dels 32.800 euros. A més, s’ofereix un ajut complementari de 6.000 euros adreçat a finançar activitats que permetin desenvolupar el projecte de recerca objecte de la subvenció.

Per gaudir d’aquest ajut, els sol·licitants han d’haver obtingut el títol de doctor/a entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2014, o bé entre l’1 de gener del 2007 i el 31 de desembre de 2014, per certs supòsits establerts a la convocatòria (baixes maternals o paternals, malalties greus, càrrec de persones amb dependència).

També es demana que en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, el personal sol·licitant tingui un mínim de 2 anys d’experiència postdoctoral fora d’Espanya, i que no hagi residit o treballat a Espanya més de 12 mesos en els tres anys anteriors a la data de presentació de sol·licituds.

Cal tenir en compte que una persona candidata i un investigador responsable només poden constar com a tals en una sola sol·licitud. L’esmentada sol·licitud, serà formalitzada per l’investigador responsable, i serà presentada a través de l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya) abans de l’1 de desembre de 2016.

Abans de formalitzar la sol·licitud, les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb l’Andrea del Pozo (adelpozo@rectorat.url.edu), per gestionar l’autorització del Centre al qual es vol incorporar la persona interessada.

Cas que el projecte tingui implicacions ètiques, es recomana presentar la petició de dictamen al Comitè d’Ètica de la Recerca de la URL, abans del proper 15 de novembre de 2016.

Els centres de la URL que presentin una sol·licitud a aquesta convocatòria podran optar també als Ajuts a projectes tractors de fons de recerca 2016, en la Modalitat B, per millorar les condicions del contracte que s’ofereixi a la persona candidata.

+info: Convocatòria, Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: