Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2016-2017)

AGAUROberta la convocatòria per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin en el camp teòric o l’aplicació pràctica de solucions idònies, augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió de conflictes.

Els treballs de recerca objecte d'aquests ajuts han de versar explícitament i de forma substantiva i no circumstancial, sobre algun dels àmbits de recerca següents:

a)    Anàlisi i seguiment de conflictes armats i de processos de pau, entre els quals es poden destacar:

 1. Transformació dels conflictes, en particular mitjançant solucions polítiques i no violentes.
 2. Problemes recents d’aplicació del dret internacional humanitari.
 3. Actors privats en els nous conflictes armats i noves formes de violència (empreses de serveis militars i de seguretat, actors violents privats, formes de participació privada en conflictes armats i/o violència contra la població).
 4. Seguiment de processos de pau i d'acords de fi d'enfrontaments armats concrets, en particular en zones d’especial interès per a l’ICIP (Pla pluriennal en vigor).
 5. Noves formes de conflictivitat violenta que exigeixen noves formes d’anàlisi, en particular, conflictes de tipus identitari o amb components religiosos, vinculació a grups de delinqüència transnacional, etc.

b)    Construcció de pau, entre els quals es poden destacar:

 1. Sistematització d’experiències de construcció de pau, lliçons apreses i seguiment de noves eines i enfocaments.
 2. Processos de reconciliació i de justícia en períodes de transició recents: comissions de la veritat, memòria, reparacions i justícia penal internacional.
 3. Programes de desarmament, desmobilització i reinserció (DDR), de reforma del sector de la seguretat i la seva relació amb la construcció de pau i la seguretat humana.
 4. Aplicació d’eines d’anàlisi de conflictes i de construcció de pau a formes de violència diferents dels conflictes armats (terrorisme, formes de delinqüència transnacional, etc.).
 5. Experiències de construcció de pau a països o zones concretes, en particular en països prioritaris per l’ICIP (segons el Pla pluriennal vigent).
 6. Educació per a la pau i foment de la cultura de pau, particularment en països en situació de conflicte o sotmesos a formes de violència directa.

Els projectes s’han d’implementar en el període màxim de 12 mesos, comptats a partir de data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut.

L'import per ajut serà d'entre 2.500 euros i 6.000 euros, i el termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 21 de novembre de 2016.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb l’Anna Caellas (acaellas@rectorat.url.edu)  de l’Oficina de Recerca i Innovació, el més aviat possible, per tal de gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: Convocatòria, Formulari de sol·licitud, Annex sol·licitud, Pla pluriennal ICIP 2015-2018

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_5.jpg