Convocatòria d’ajuts per a postgraduats en l’àmbit de l’estadística

Instituto Nacional de EstadísticaL’Institut Nacional d’Estadística (INE) convoca 15 ajuts amb la finalitat de fomentar i promocionar la investigació estadística, a través de la formació de postgraduats.

El període d’execució de les beques serà d’un màxim de 6 mesos, des de la resolució de l’atorgament i fins al 31 de desembre de 2017.

Les persones candidates han de complir els següents requisits:

  • Nacionalitat espanyola o d’algun país membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, i ser resident a Espanya en el moment de començar a gaudir de l’ajut.
  • Estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte, o de grau, obtingut durant els 3 anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 7 de novembre de 2016.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_INE.jpg