Medi Ambient, Energia i Alimentació, Agricultura i Pesca, i Biotecnologia al 7è PM

7è Programa Marc Consciènciaurl continua amb la revisió de les convocatòries que s’han obert per a projectes de recerca en el 7è Programa Marc (7PM). Medi Ambient (Tema 6), Energia (Tema 5) i Alimentació, Agricultura i Pesca, i Biotecnologia – KBBE (Tema 2), dins del programa cooperation, són algunes de les temàtiques del principal programa de finançament europeu.

 

En el cas de Medi Ambient, s’han obert dues convocatòries que comparteixen la data de tancament: el dia 25 de febrer. Canvi climàtic, gestió sostenible de recursos, tecnologies mediambientals o l’aplicació de les nanotecnologies per al tractament de l’aigua són algunes de les àrees i activitats d’aquestes convocatòries.

 

Respecte a Energia, s’han obert quatre convocatòries i la data de tancament és el 26 de febrer. Aquest tema cobreix àrees com energies renovables, tecnologies de captura i emmagatzematge de CO2, eficiència i estalvi energètic, generació de potència a partir de la biomassa i eines innovadores d’operació i monitorització de sistemes de gran potència, etc. Dins d’aquestes prioritats, la Comissió Europea dedica convocatòries especials al finançament de projectes d’alt risc i impacte tecnològic (Future Emerging Technologies) i a projectes col·laboratius centrats en el disseny de materials innovadors, com els nanotecnològics, per aplicacions energètiques.

 

La convocatòria del tema d'Alimentació, Agricultura i Pesca, i Biotecnologia també es tanca el 26 de febrer. En aquest cas, es dóna especial èmfasi a la col·laboració amb tercers països (països associats a la UE, països industrialitzats i països ICPC (International Cooperation Partners Countries) amb països de recent incorporació a la UE i amb països candidats a formar-ne part. S’han obert al voltant de 50 topics, una bona part dels quals estan orientats a la cooperació internacional; aquesta cooperació es tindrà en compte durant l’avaluació de propostes.

 

Pels requeriments específics i criteris d’elegibilitat de cada convocatòria i tòpic, es pot consultar el Work Programme i la Guia de l’Aplicant

 

+ info:  Gisela Coromines (93  602 22 36)