La URL i la Fundació Jesús Serra convoquen els ajuts predoctorals 2008

Fundació Jesús Serra La Universitat Ramon Llull i la Fundació Jesús Serra han convocat un concurs de projectes de recerca per a la realització de la tesi doctoral. L’ajut consisteix en una beca de 10.200 € anuals bruts per un període d’un any, prorrogable fins a un màxim de tres, per a la formació de personal investigador.

  

Els projectes hauran de tractar els següents temes: Assegurances i prevenció de riscos, Qualitat de vida i trastorns generalitzats del desenvolupament i Noves tecnologies en informàtica, telecomunicacions i electrònica. 

 

Les sol·licituds per a demanar aquesta beca, que ha obtingut el reconeixement del MEC d'acord amb l'Estatut del personal Investigador en Formació (EPIF), s’han de presentar al Rectorat de la URL amb els impresos corresponents abans del 10 de gener de 2008.  Les sol·licituds hauran d’incloure la següent documentació: 

 

-Imprès de sol·licitud degudament emplenat. 

 

-Fotocòpia del DNI o NIE. En cas de candidats extracomunitaris han d’acreditar la condició de residència.

 

-Currículum vitae del candidat, amb un màxim de 1000 paraules.

 

-Memòria del projecte formatiu que inclogui el títol de la tesi doctoral, amb un màxim de 3000 paraules, amb el vist-i-plau del director de tesi.

 

-Còpia del certificat acadèmic.

 

-Còpia de la carta o certificat d’admissió en un Programa de doctorat de la URL.

 

-Dues cartes, en sobre tancat, de professors/professores o especialistes que avalin acadèmicament el candidat.

 

El jurat estarà format per cinc membres nomenats per l'Equip Rector de la URL, un dels quals serà proposat per la Fundació Catalana Occident.

 

El jurat valorarà l'interès científic i la viabilitat del projecte, el seu possible impacte teòric i pràctic, així com la seva adequació al tema proposat. Es valorarà també la capacitat dels sol·licitants per a desenvolupar el projecte i les seves qualitats personals per a completar el doctorat.

 

La persona de contacte d’aquesta convocatòria és Anna Abio (aabio@rectorat.url.edu / 93 602 22 34).

 

+ info: Bases convocatòria / Formulari sol·licitud