Nova convocatòria del 7è Programa Marc

Nova convocatòria del 7è Programa Marc La Comissió Europea ha publicat noves convocatòries per a projectes de recerca del Programa Marc (7PM). Les propostes es podran presentar dintre dels quatre programes que engloba el 7PM: Cooperation, Ideas, People i Capacities.

 

 

Els terminis de presentació dels projectes es poden consultar a la pàgina web del 7PM i dependrà del programa i de l’àrea temàtica: 

 

Cooperation, s’adreça a la recerca realitzada mitjançant la cooperació transnacional i té diferents subprogrames. En aquestes convocatòries, els projectes s’hauran d’atenir principalment a les prioritats temàtiques d’Energia, Medi ambient (amb el canvi climàtic), Alimentació, agricultura, pesca i biotecnologia, Salut, Tecnologies de la Informació i Comunicació, Nanociències, i Transports (amb els Aeronàutics inclosos).

 

En el cas de Ideas, programa centrat en la recerca bàsica a la forntera del coneixement, es podran presentar projectes a les actuacions CSA i Advanced grant en diferents línies de recerca.  

 

Per la seva part, People, programa pel suport de la formació i mobilitat del personal, permetrà presentar projectes a accions Marie Curie entre d’altres.

 

Per últim, els projectes que es presenten a Capacities hauran de pertànyer a les següents àrees: Activitats de cooperació internacional, Regions de coneixement, Recerca en benefici de les Pimes, Recerca en infraestructures, Ciència en societat, Suport del desenvolupament coherent de politiques de recerca i Fissió Nuclear i protecció de la radiació.

 

Durant les properes setmanes continuarem donant més informació sobre aquestes noves convocatòries.

 

+ info: 7PM