La Caixa Sabadell premia tres projectes de la Universitat Ramon Llull

Obra Social Caixa SabadellTres projectes de la URL han estat premiats en la 34a edició dels Premis Caixa Sabadell 2007. Els estudis de la FPCEE Blanquerna i de l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barrquer van ser guardonats per aquesta institució que reconeix estudis de caràcter social i cultural.

 

El Grup de Recerca de Parella i Família, amb investigadors de Blanquerna i l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barrquer, ha rebut 4.500 euros pel finançament del projecte Antecedents de violència familiar en un grup de dones maltractades: repercussions psicosocials. Aquest estudi postdoctoral, dirigit per la Dra. Montserrat Davins i Pujols, tractarà de comprovar les diferències existents entre dones maltractades durant l’edat adulta i dones que han estat maltractades al si de la seva família durant la infantesa. Per a portar a terme la recerca, d’un any de duració, s’estudiarà un grup de 80 dones que han patit maltractaments.   


Els altres equips premiats han estat el grup de recerca en Envelliment: desenvolupament, formació i intervenció (GREDEFI), dirigit per la Dra. Carmé Solé, i el grup de recerca en Conductes Desadaptatives, amb el Dr. Xavier Carbonell com a Investigador Principal.

 

Per una part, el GREDEFI desenvoluparà el treball Qualitat de vida de les persones grans: aportacions de la música. Aquesta recerca estudia el complex i multidimensional concepte de qualitat de vida i analitza com diferents programes de música (coral, curs d’apreciació musical, taller de musicoteràpia) poden contribuir a millorar la vida de les persones grans. L’estudi finalitzarà l’octubre de 2008 i tractarà també de proposar estratègies pel disseny i implantació de programes musicals per a la gent gran.

 

Per altra part, el grup de Conductes Desadaptatives iniciarà l’estudi Elaboració, aplicació i avaluació d’un programa per reformar el bon ús de les TIC en els adolescents. Aquest projecte, també amb un any de durada, té com objectiu principal dissenyar un programa que fomenti el bon ús de les TIC en els adolescents. El projecte s’implementarà en l’I.E.S. Cassà de la Selva (Gironès) i tractarà d’orientar i conscienciar els adolescents sobre l’ús d’Internet, el mòbil i els videojocs, però també vol servir d’orientació per als pares i educadors davant la prevenció dels riscs d’abús de les noves tecnologies, especialment durant l’adolescència.

 

+ info: http://www.obrasocialcaixasabadell.org/