S'amplia el termini de la convocatòria de les beques de Formació del Personal Universitari (FPU)

Ministeri d'Educació i Ciència (MEC)

El Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) ha ampliat les dates per accedir a la nova convocatòria de les beques de Formació del Personal Universitari (FPU). Amb el nou termini, les sol·licituds es podran presentar al Vicerectorat fins el 14 de desembre. La data límit d’entrega al VRI per poder revisar que la documentació acompleix els requeriments del ministeri és el 10 de desembre.
 

 

 

Per accedir a aquestes beques adreçades a doctorands i doctorandes, la sol·licitud és individual i es divideix en dues parts. En primer lloc, s’ha d’emplenar l’imprès de sol·licitud telemàticament a través del portal del MEC. En segon lloc, s’ha d’imprimir aquest document i enviar-lo al Rectorat signat pel candidat/a i pel seu director o directora de tesis. Cal adjuntar també, la documentació que s’especifica a les bases (fotocòpia del DNI, certificat acadèmic, declaració responsable de la nota mitjana i acreditació d’admissió al doctorat).

 

Al BOE es detallen les bases de la convocatòria, però cal recordar que, per una part, les persones sol·licitants que vinguin de pla antic, han d’acreditar estar en possessió del títol per accedir als estudis de doctorat. I, d’altra part, les persones sol·licitants de pla nou han d’estar en possessió del màster o tenir superats els 300 crèdits entre els estudis de grau i postgrau oficials. També, s’ha de tenir en compte que tota la documentació ha de ser original o còpia compulsada.Al web del Ministeri es pot trobar més informació amb instruccions per a emplenar la sol·licitud telemàtica i una Guía de Solicitante amb els aspectes més destacats.

 

Tanmateix, si teniu algun dubte sobre el procediment o per portar les sol·licituds finals la persona de contacte per a aquesta convocatòria és l’Anna Abio a qui podeu trobar al telèfon: 93 6022234 o a l’a/e: aabio@rectorat.url.edu

 

+info:  MEC / Convocatòria