La URL participa a la VIII Reunió de Xarxes del CIDEM

VIII reunió de les xarxes del CIDEMEl passat 29 de maig es va celebrar la VIII reunió anual de les Xarxes de Transferència de Tecnologia i Coneixement del CIDEM (Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial). L’acte va tenir lloc al World Trade Center de Barcelona i va comptar amb una important representació de la URL.

 


VIII Reunió anual de les Xarxes del CIDEM

El negoci de la tecnologia va ser el títol escollit per a aquesta jornada què ha servit per fer balanç dels resultats aconseguits al llarg de 2006 i per debatre sobre les oportunitats actuals que sorgeixen en els processos de transferència tecnològica (identificació, valorització i comercialització de tecnologia) engegats des de les universitats i centres de recerca les empreses. La URL participa activament a tres d’aquestes xarxes:  

 

Xarxa d'Innovació Tecnològica (XIT): La Xarxa IT té com a objectiu potenciar el mercat de subcontractació d’R+D a Catalunya per incrementar la capacitat d’innovació de les empreses. Aquesta iniciativa pretén accelerar una tendència ja iniciada fa uns quants anys per les universitats catalanes en el sentit d'orientar progressivament les seves activitats d'R+D a cobrir les necessitats presents i futures del teixit productiu català.

El Grup de Recerca d'Enginyeria de la Corrosió i dels Materials Metàl·lics (ECOR), el Grup d'Enginyeria Molecular (GEM), el Grup de Enginyeria dels Materials (GEMAT), Laboratori de Comunicacions i Compatibilitat Electromagnètica (LabCOM), Centre de Televisió Digital (CeTVD) són els grups de la URL què formen part de la XIT. 

 

Xarxa de Promoció de la Protecció Industrial i Intel·lectual (PPI): L’objectiu d’aquesta és sensibilitzar l’entorn universitari de la importància que té la creació i protecció de la Propietat Industrial i Intel•lectual.  La Xarxa PPI ofereix assessorament i suport als Grups de Recerca de les Universitats al llarg de tot el procés de protecció del coneixement.

La Universitat Ramon Llull participa amb aquesta Xarxa a través del Vicerectorat de Recerca i Innovació

 

Xarxa de Trampolins Tecnològics (XTT): La Xarxa TT tracta de cobrir les necessitats dels emprenedors potencials a prop on neixen els nous conceptes de negoci: universitats, centres tecnològics i escoles de direcció d’empreses, i fomentar la creació de centres d’atracció de projectes d’emprenedors.

La Universitat Ramon Llull forma part d'aquesta xarxa amb el seu Trampolí Tecnològic, que consta d'una unitat de creació d'empreses al Parc d'Innovació la Salle i una altra al Centre d'Iniciativa Empresarial d'ESADE

 

 

 

VIII Reunió Xarxes del CIDEM