El Punt Nacional de Contacte del 7è PM visita la URL

RedOTRI La Universitat Ramon Lllull ha rebut la visita de Francisco de Borja Domínguez Punt Nacional de Contacte d’Aspectes Legals i Financers del 7è Programa Marc. Durant els dies 14 al 15 de novembre, aquest especialista en qüestions financeres i aspectes legals de la Comissió Europea va aprofundir, entre d'altres qüestions, en el procés de transició de costos addicionals a costos totals al 7è PM en el marc de la nostra universitat.

 

Aquesta actuació s’inclou dintre del Plan de Movilidad de la RedOTRI , Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación,  i serví per a dissenyar un pla d’actuació davant els reptes que suposa per a la URL la presentació de projectes al 7è Programa Marc de recerca europea.

L’encontre amb aquest expert va abastar diferents aspectes tant de formació pràctica com a teòrica. En primer lloc, des de l’Oficina de Recerca i Innovació se li varen presentar les línies d’investigació i la situació actual dels diferents centres que formen la URL. Aquesta panoràmica de la nostra recerca va incloure una visita a l’IQS i La Salle, on es va reunir amb investigadors de les dues institucions.

 

El Punt Nacional de Contacte, Borja Domínguez, a l'Oficina de Recerca i Innovació de la URLDesprés, l’expert es va reunir amb els membres de la Comissió de Recerca de la Universitat. Aquesta sessió va servir per a què el Punt de Contacte presentés un diagnòstic sobre la situació actual de la URL i les seves necessitats per adaptar-se a les exigències del 7èPM.

Per últim, la visita d’aquest expert també va incloure alguns aspectes de caire més pràctic i va permetre l’intercanvi d’impressions amb els membres de la nostra oficina. D’aquesta manera, la trobada va servir per a presentar algunes orientacions sobre quines actuacions s’hauran d’implementar per afrontar amb garanties el creixement de la URL en el marc del 7è PM.

 

+ info: RedOTRI  / 7è Programa Marc