ESADE edita la memòria de recerca 2005/06

Més de 20 llibres, 50 articles acadèmics (30 dels quals s’han publicat a peer reviewed journals), 200 conferències... Aquest és el balanç numèric de laproducció investigadora que s’ha realitzat a ESADE durant el darrer 2005/06. Per a recollir totes aquestes dades s’ha editat una memòria de recerca on es reflecteixen tant la producció individual dels professors del centre, com ara les activitats de caràcter col·lectiu.

 

+ info: ESADE research yearbook 2005/06