Conferència europea sobre ciències socials

AALLa CE organitza la conferència Horizons for Social Sciences and Humanities per tractar sobre el futur de la recerca en ciències socio-econòmiques i humanitats (SSH) a l'Horizon 2020.

 

La conferència, organitzada sota la presidència de Lituània de la UE, centrarà el debat sobre tres qüestions essencials:

•    Quins són els grans reptes socials que preocupen a Europa i com hi pot contribuir la recerca en SSH?

•    Quins requisits estructurals tenen el potencial de fer més efectius els resultats de la recerca SSH sota l’Horizon 2020 a nivell europeu?

•    Com es podrien incorporar millor els enfocaments SSH dins dels 7 reptes de l'Horizon 2020?

 

La conferència tindrà lloc els dies 23 i 24 de setembre a Vilnius.

 

+ info: Conferència