Actualització de dades al GREC per a la realització de la Memòria Anual de Recerca

URLEs prega a la comunitat investigadora de la URL que actualitzi el seu CV del GREC per tal de preparar la Memòria Anual de Recerca.

 

La URL està preparant la informació per a realitzar la Memòria Anual de Recerca del curs 2012-2013. Les dades de producció científica de la URL s’extrauran a partir de la base de dades de recerca del GREC. Per aquest motiu, és important mantenir el CV tan actualitzat com sigui possible. Enguany, agrairem que els investigadors/es actualitzin les seves dades de recerca abans del proper 14 de juliol.

Tanmateix, per qualsevol problema o qüestió que pugui sorgir, us podeu adreçar a l’adreça de correu: grec-url@url.edu