El Instituto de la Mujer subvenciona investigacions i estudis sobre les dones

Instituto de la Mujer El 21 de maig es tanca el termini per a demanar aquests ajuts que, en el marc del Pla Nacional de R+D+i, financen investigacions relacionades amb les dones.

El Instituto de la Mujer del Ministeri de Treball i Assumptes Socials subvenciona projectes d’investigació relacionats amb els estudis feministes, de dones i de gènere, amb l’objectiu d’impulsar la recerca a aquest àmbit científic. Entre les novetats d’aquesta convocatòria es troba la possibilitat d’incorporar becaris de Formació de Personal Investigador. Amb aquesta iniciativa es pretén augmentar el nombre de persones amb una formació sòlida en estudis sobre les dones.

D’altra part, els investigadors i investigadores principals solament poden figurar com a tal a una subvenció d’aquesta convocatòria. També hi queden fora els qui hagin rebut aquest ajut durant anys anteriors o que participen en qualsevol altre programa del pla nacional de R+D+i, el qual acabi amb posterioritat al 2007.

Respecte a l’aspecte econòmic, els ajuts inclouen el personal contractat temporalment per al projecte, viatges, despeses de material inventariable, bibliogràfic i fungible. També assoleixen la contractació de qualsevol activitat necessària per a la recollida d’informació o treball de camp. Per últim, les entitats beneficiàries també rebran el 15% del finançament dels projectes.

 

+ info: Instituto de la Mujer