L’Instituto de Salud Carlos III obre la convocatòria de l’Acció Estratègica en Salut

Instituto de Salud Carlos IIIL’Instituto de Salud Carlos III depenent del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha obert la convocatòria de concessió d’ajuts de l’Acció Estratègica de Salut (AES-2013), en el marc del “Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016”. Aquests ajuts financen projectes de recerca, infraestructures i la formació/mobilitat del personal investigador en aquest àmbit científic.

 

La convocatòria té diferents subprogrames emmarcats en set àrees temàtiques prioritàries:

 

a) Les tecnologies òhmiques i les d'imatge mèdica com base instrumental per impulsar una medicina personalitzada.
b) La investigació clínica i traslacional. 
c) Les ciències robòtiques i la nano tecnologia com instrument de tractament de les malalties.
d) El desenvolupament de noves molècules com dianes terapèutiques.
e) La descripció de l’interactoma humà i la dissecció de les seves xarxes de connexió molecular.
f) Las tecnologies de la informació como eix vertebrador d´un espai global d'e-health dins de l´àmbit de la gestió del SNS.
g) L'aplicació de l'evidència en la pràctica clínica a l´àmbit de les Estratègies del SNS.

 

Malgrat que la convocatòria és única, cada subprograma té diferents terminis de presentació de sol·licituds. Respecte als ajuts per a portar terme projectes de recerca en salut, es podran presentar sol·licituds durant l´exercici dins del marc de la convocatòria Ambient Assisted Living (AAL), donat que els terminis de tramitació d'aquests ajuts europeus no coincideixen amb el termini fixat en aquesta convocatòria.

 

Cal ressaltar que en aquesta convocatòria les universitats només poden presentar-se als ajuts del “Subprograma de Proyectos de Investigación (PI)”.

 

Les sol·licituds per “Proyectos de Investigación en Salud” s’hauran de presentar a l’Oficina de Recerca i Innovació com a molt tard el proper 5 de Juliol de 2013.
 
 
+ info: Convocatòria