La URL ofereix vuit places per als programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva 2007

Ministeri d'Educació i CiènciaLa Universitat Ramon Llull ha ofert sis places per al programa Ramón y Cajal i dues per al programa Juan de la Cierva. Aquests ajuts del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) subvencionen la contractació de doctors per a incorporar als grups de recerca.

D'una banda, el programa Juan de la Cierva s’adreça a grups d’investigació que tinguin en marxa projectes de R+D pública i competitiva, especialment europeus (STREP’s, IP’s, del VI PM), R+D estatals (MEC), R+D Instituto de la Mujer o R+D Esports entre d’altres; amb l’objectiu de finançar la incorporació de personal investigador durant tres anys. Des de la URL s'han demanat dues places amb l'objectiu de contractar a personal investigador que hagi obtingut el grau de doctor abans del 30 de juny del 2007, però amb el condicionant d'haver transcorregut menys de tres anys des de la lectura de la seva tesi.

Ademés, cal considerar uns paràmetres de mobilitat. Si els nous doctors s’incorporen a un centre diferent d’on han fet la tesi, llavors haurien d’haver estat, com a mínim, 12 mesos a un altre centre de R+D. En el cas que s’incorporin al mateix centre on han desenvolupat la tesi, la durada de l’estada a un altre centre ascendirà a dos anys.

Per altra banda, el programa Ramón y Cajal subvenciona la contractació durant cinc anys de doctors que hagin llegit la seva tesi fa menys de deu anys i que hagin romàs dos anys a l’estranger. L’objectiu és impulsar la recerca a la URL i augmentar la massa crítica dels grups de recerca amb personal investigador que tingui una trajectòria investigadora destacada. Els centres que ofereixen places en aquesta convocatòria són l'Observatori de l'Ebre, l'Institut Químic de Sarrià, la Facultat de Filosofia i La Salle. En total, sis places en àrees tan diferents com ara la bioinformàtica, l’arquitectura o la filosofia.

 

+ info: GREC