El Vicerectorat de Recerca i Innovació dissenya el Pla Estratègic de Recerca 2007-2010

Rectorat

El Vicerectorat de Recerca i Innovació ha finalitzat el Pla Estratègic de Recerca 2007-2010. El document, que guiarà l’estratègia de recerca els propers anys, ja es troba en mans de la Direcció General de Recerca de la Generalitat.

L'objectiu del Pla Estratègic és calibrar l’estat de la recerca a la Universitat Ramon Llull i marcar les grans línies d’acció que s’haurien d’assumir els propers anys en l’àmbit de la investigació. A més, és un requisit indispensable per establir convenis i acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

Per a la creació del pla de recerca es va configurar un grup de treball encarregat d’analitzar la situació de la URL en el context de la recerca. Els components han estat Alfons Sauquet (ESADE), Àngels Sogas (Pere Tarrés), Carles Garriga (La Salle), Climent Giné (Blanquerna), Francesc Cribillers (ESADE), Jesús Tricás (IQS), Joan Albert Vicenç (Facultat de Filosofia), Joan Sabaté (Blanquerna), Josep Garcia (IQS), Josep Maria Garrell (Rectorat), Lluís Comellas (IQS), Pep Martorell (Rectorat), Pere Masip (Blanquerna), Rosa Coscolla (Pere Tarrés) i Xavier Vilasís (La Salle).

La tasca d’aquest grup interdisciplinari ha estat recollir les dades sobre recerca i definir les amenaces, fortaleses, debilitats i oportunitats que envolten la URL en l’àmbit de la investigació. Un treball que ha quedat reflectit en el document final.