L'Escola Superior de Disseny ESDi ja té grup de recerca

urlL'Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit a la Universitat Ramon Llull (URL), ha creat un grup de recerca que ha estat reconegut per la URL.

 

El grup de recerca neix amb el nom de TADD, Teoria, Anàlisi i Desenvolupament del Disseny i està format per un total de 7 doctors i 10 titulars universitaris, a més de 8 becaris de recerca. Tots professors de l'Escola Superior de Disseny ESDi. La investigadora principal del grup és la doctora Glòria Fernández, doctora en Història de l'art per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb una important trajectòria en el camp de la recerca.

El Grup de Recerca TADD té com a objectius establir un marc per a l'estudi i la recerca del disseny, així com debatre i experimentar al voltant d’aquest tema, tenint en compte les demanes socials i de recerca en l'àmbit.

La línia de recerca d’aquest grup, Innovació i progrés social mitjançant el disseny, es troba en concordança amb 4 de les 5 focus àrees de la URL.

El grup TADD pretén esdevenir l'espai de trobada multiprofessional de l'ESDi, que permetrà, en un futur a mig termini, desenvolupar un programa de doctorat en innovació, creativitat i disseny dintre de la URL, per tant, ser un centre generador de tesis doctorals en l'àmbit citat. Aquest grup de recerca pretén incrementar els seus contactes amb centres acadèmics, investigadors o docents que puguin plantejar interessos comuns.

Per altra banda, el grup TADD vol esdevenir l'espai on integrar la capacitat investigadora dels nous graduats en disseny amb l'experiència i capacitat demostrada dels actuals doctors que composen el grup.

 

+ info: ESDI