La CE realitza canvis en el Participant Portal del 7PM

VII PMLa DG Research and Innovation de la CE ha realitzat una sèrie de modificacions del Portal del Participant que afecten tant al 7PM com al futur programa Horizon 2020.

 

Les modificacions que es posaran en marxa a partir del 2013 són:

a) Implementació de la signatura electrònica de l’acord financer (Form C). Des de l’1 de gener del 2013, el Form C dels Acords de Contracte posteriors a aquesta data es signaran i enviaran electrònicament. Cada LEAR (legal entity appointed representative) autoritzarà  a una o diverses persones de la seva entitat la potestat (Form C Signatories (FSIGN)) per signar aquest formulari.

b) Increment en la digitalització de les activitats de gestió del portal. Per a la implementació d’Horizon 2020, es preveu que s’apliqui un sistema electrònic de gestió integrat, que inclourà  un “codi de color” per temes urgents i una millora  dels processos d’esmenes i justificació.  Aquest sistema està actualment en fase de disseny i la CE convida a tots els participants a donar la seva opinió a través d’una plataforma online.

 

+info: Participant Portal