Guia sobre comunicació de projectes europeus de R+I

AALLa CE ha publicat el document “Communicating EU Research and Innovation – A guide for projects participants” sobre els aspectes de la comunicació en els projectes europeus.

 

La guia descriu el perquè de la importància de la comunicació, com s’ha de tractar aquest tema a l’hora de redactar i negociar una proposta de projecte, com construir una estratègia de comunicació eficient, i també dona exemples il·lustratius de bones pràctiques.

 

Aquest document explica com un projecte que disposi d’una bona estratègia de comunicació incrementa les seves possibilitats d’èxit, augmenta les possibilitats d’obtenir finançament públic i privat, atrau l’ interès de nous socis, millora la visibilitat de les entitats participants i possibilita l’explotació comercial dels seus resultats.


+ info: “Communicating EU Research and Innovation – A guide for projects participants”