El MINECO ha obert la convocatòria Ramon y Cajal

MINECOEl Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha obert el termini per sol·licitar ajuts del subprograma Ramon y Cajal (RyC), una de les convocatòries més importants per incorporar personal investigador als centres de R+D+I.

Enguany es concediran fins un total de 175 ajudes amb un pressupost de 54.005.000€. Es concedeixen menys ajudes (75 menys respecte el 2011) però amb un major finançament (un increment de més de 8.000.000€). També s’ha incrementat considerablement l’ajut addicional que es concedeix al personal de recerca per tal que executin l’activitat investigadora.

Per altra banda, es pretén crear llocs de treball permanents pel personal investigador de trajectòria destacada i es concediran 100.000€ per ajut a partir del 5è any de contracte sempre i quan es compleixin els requisits que estableix la convocatòria (compliment dels criteris del Programa I3 entre d’altres).

A diferència d’edicions anteriors, el MINECO finançarà els contractes amb una quantitat constant anualment i el centre d’R+D continuarà cofinançant una part del contracte. Els ajuts tenen una durada de 5 anys sempre i quan s’obtingui una valoració favorable de les memòries científico-tècniques de seguiment.

Els requisits establerts per sol·licitar l’ajut són:

  • Haver obtingut el títol de doctor/a entre l’1 de gener de 2002 i la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En aquest còmput hi ha certes ampliacions de la data límit per les exempcions habituals (maternitat o paternitat, malaltia i atenció a persones dependents).
  • No haver figurat en cap resolució de concessió d’un ajut Ramon y Cajal.
  • Es pot haver gaudit del programa Juan de la Cierva sempre i quan s’hagi gaudit de l’ajut almenys per un període d’un any.
  • En el cas de tenir dos o més títols de doctor/a, els requisits faran referència al primer d’ ells.
  • Haver realitzat estades en centres R+D diferents d’aquell en el que s’està aplicant durant al menys 24 mesos.

Aquelles persones que hagin cursat i obtingut el títol de doctor a l’estranger i hagin passat 24 mesos des de la seva obtenció, s’entendrà que compliran el requisit de mobilitat. Aquest període comptabilitza des de l’obtenció del grau de doctor/a fins l’últim dia per presentar els acords d’incorporació (en cas de resolució favorable).

Respecte a l’avaluació, es farà en dues fases i es tindrà en compte el currículum de la persona candidata (80 punts) i el seu potencial per a ser responsable d’un grup o línia de recerca (20 punts). Enguany es valorarà l’activitat internacional del candidat/a en projectes i mobilitat.

L’ajut es sol·licitarà telemàticament i en cas de no disposar de signatura electrònica s’haurà d’enviar una còpia de la instància de sol·licitud en paper. Aquells centres interessats en oferir una plaça s’hauran de posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 27 de novembre a les 15h.

+ info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_mineco_25.png