S’han publicat al BOE les modificacions de la convocatòria FPU

Ministerio de EducaciónLa Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats ha publicat al BOE la resolució per la qual es modifiquen alguns requisits per sol•licitar les ajudes per a beques i contractes FPU 2012.

 

Entre les modificacions, destaca que a la primera fase eliminatòria, només es tindrà en compte la nota mitja de l’expedient acadèmic. De superar-se aquesta fase, es valorarà entre els altres aspectes recollits a l’article 31, que el programa de doctorat tingui la menció d’excel·lència (1 punt) o hagi rebut un informe favorable per part de l’ANECA (0.5 punts). Aquesta puntuació quedarà subjecte a acreditar estar matriculat en aquest programa de doctorat en el curs 2011-2012 o acreditar, abans del proper 10 de setembre de 2012, la preadmissió, admissió o matrícula pel curs 2012-2013.

Respecte al càlcul de la nota mitjana en la mateixa convocatòria s’estableix que només es tindran en compte les notes del màster en el càlcul de la nota mitjana en els casos d’haver cursat diplomatura o enginyeria tècnica.

La data de finalització de presentació de sol·licituds és el proper 8 de juny.

 

+ info: Resolució