La CE publica un document sobre els acords de confidencialitat del 7PM

AALLa CE, a través de l'IPR Helpdesk ha publicat el document “Non-disclousure Agreements as Business Tool” sobre els acords de confidencialitat que poden signar les entitats que estiguin preparant projectes europeus, com per exemple els del 7PM.

 

Els acords de confidencialitat són contractes privats que contenen informació valuosa d’una manera segura. Aquests documents poden ser molt útils per al personal investigador i organitzacions en projectes de R+D, com els del 7PM. Per tant, és important entendre el seu abast, així com aquelles provisions que són comuns en aquests acords. 

 

L’objectiu d’aquesta eina de treball es clarificar els conceptes entorn als acords de confidencialitat, exposar quan i perquè s’han d’utilitzar aquest tipus de documents i el significat de les seves clàusules més comuns.

 

+ info: Non-disclousure Agreements as Business Tool