Convocatòria d’ajuts a la recerca RecerCaixa 2012

Obra Social "la Caixa"L’Obra Social de “la Caixa” i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) han obert la convocatòria RecerCaixa 2012 per a finançar projectes de recerca desenvolupats per personal investigador de les universitats i centres de recerca de Catalunya.

 

Les àrees de recerca de la convocatòria són les següents:

 

Cultura
1. La cultura com a motor d’integració social i desenvolupament econòmic

Educació
2. Ús i impacte de les TIC i de la tecnologia en l’educació
3. Gestió de la interculturalitat en l’educació

Inclusió social
4. Economia i sociologia de la pobresa i de la marginalitat

Discapacitat
5. La casa i la ciutat adaptades a les persones amb discapacitat (enfocament tecnològic, urbanístic i/o sociològic i convivencial)

Ocupació
6. Accés al mercat de treball i precarietat laboral, en especial del jovent
7. Polítiques públiques i mercat de treball

Salut pública
8. Envelliment actiu i saludable
9. Seguretat i qualitat alimentària

Es valoraran especialment els projectes que tinguin vocació transformadora, entesa com la voluntat que els potencials beneficis arribin als ciutadans.

 

El finançament màxim per projecte, incloses les despeses generals (overheads) institucionals, és de 100.000€. Els projectes seleccionats s’hauran d’iniciar entre el desembre de 2012 i el febrer de 2013 i s’hauran de dur a terme en els dos anys següents (excepcionalment pot ser de 3 anys).
S’anima especialment els investigadors que estiguin a l’inici de la seva carrera investigadora a participar com a investigadors principals dels projectes presentats a la convocatòria RecerCaixa.

 

La signatura del representant legal serà necessària per a complimentar la documentació d’acceptació de la sol·licitud.


Per aquest motiu s’agrairia que el personal investigador que es presenti a aquesta convocatòria, envií a l’Oficina de Recerca i Innovació una còpia de la seva sol·licitud per a poder preparar amb temps la documentació d’acceptació i actualitzar els nostres arxius.  


Les sol·licituds es faran telemàticament a través del portal web de RecerCaixa fins el dia 17 de juny de 2012.

 

+ info: Convocatòria