Modificació de la convocatòria de les ajudes FPU 2012

Ministerio de EducaciónEl Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha publicat al seu web la notícia sobre una sèrie de modificacions de la convocatòria de les ajudes FPU 2012.

 

D’acord amb la notícia, els propers dies es publicarà una resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es modifiquen alguns requisits per sol•licitar les ajudes per a beques i contractes FPU 2012.

 

Les modificacions més importants són:

 

1.    Podran presentar-se aquelles persones que estiguin en possessió d'un títol oficial espanyol i si escau els complements de formació, que donin accés a la fase d'investigació d'un programa de doctorat, o trobar-se matriculat en el curs 2011-2012 i el puguin acreditar a la finalització del mateix i de ser preseleccionat, poder presentar la matricula en la fase d'investigació per al curs 2012-2013.
2.    Per a la primera fase, de caràcter selectiu i eliminatori la nota mitja es calcularà tenint en compte els crèdits o assignatures requerides per a l'obtenció del títol universitari, inclòs el projecte fi de carrera. Si els estudis inicials són de diplomatura o equivalent també es tindran en compte per a l'obtenció de la nota mitjana els crèdits superats en un màster, completant almenys 240 crèdits.
3.    En la fase de selecció, s'atorgarà 1 punt a qui acrediti estar matriculat en el curs 2011-2012 en un programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l'Excel•lència i que mantingui vigent en el curs 2012-2013 i també a qui amb anterioritat al 10 de setembre de 2012, acrediti la preadmissió, admissió o matrícula per al curs 2012-2013. Els mateixos requisits es demanaran als candidats que acreditin estar matriculats en un programa de doctorat que va tenir avaluació favorable de l'ANECA, atorgant-los 0,5 punts.
4.    El termini de presentació de sol·licituds s’amplia fins al dia 8 de juny.

 

 

+ info: Ministeri d’Educació, Cultura i Esports