Avís legal

Protecció de dades Personals  
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa els usuaris que les dades personals subministrades per a la gestió de les dades de recerca, seran incorporades a un fitxer de titularitat de la Universitat Ramon Llull, el qual serà processat per a poder prestar adequadament els serveis que ofereix en el seu lloc web i dels quals l’usuari en pot fer ús. Les dades personals seran recollides mitjançant els formularis corresponents, els quals contindran els camps necessaris per a poder prestar el servei requerit.

Les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades amb el grau de protecció adequat, per la qual cosa la Universitat Ramon Llull ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per tal d’evitar l’alteració de les dades, la pèrdua, i el tractament o l’accés no autoritzat per part de tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient de què les mesures de seguretat en internet no son inexpugnables.

En el cas que es consideri oportú cedir les dades de caràcter personal a tercers l’usuari serà informat de les dades que es volen cedir, de la finalitat del fitxer, del nom i de l’adreça del cesionari, per tal de donar el seu consentiment. Les dades registrades podran ser utilitzades per fer estadístiques, per la remissió d’informació científica, la gestió d’incidències, a més de per a la finalitat inicial, d’acord amb els articles 11 i 21 de la Llei Orgànica 15/1999.

En facilitar les dades personals a la Universitat Ramon Llull, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves el tractament d’aquestes per part de la mateixa.

En compliment de la LOPD, els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer mitjançant comunicació escrita dirigida al Vicerrector corresponent.