Convocatòria europea d’ajuts per fomentar la col·laboració entre acadèmia i empreses

AALLa Direcció General d’Educació i Cultura de la CE ha obert una la convocatòria “Pilot projects for the development of knowledge partnerships/knowledge alliances” per donar suport a les Aliances del Coneixement que potenciïn el paper de les institucions d'educació superior com a motor de la innovació i augmentar l'ocupabilitat, la creativitat i el potencial innovador dels graduats, professors i personal de l'empresa.

 

Aquesta convocatòria s’emmarca dins de la Europe 2020 Innovation Union Flagship Iniciative que té com a principal activitat "Promoure l'excel·lència en l'educació i el desenvolupament de competències"  i on es preveu que la CE "donarà suport a la col·laboració entre acadèmia i empreses a través de la creació de les Knowledge Alliances (Aliances del Coneixement) per tal de desenvolupar plans adreçats a promocionar noves habilitats d'innovació".


Les Aliances del Coneixement són associacions estructurals destinades a estimular la innovació mitjançant la col·laboració entre empreses i centres d'educació superior. Aquestes aliances han de proporcionar incentius per provar nous mètodes d'ensenyament innovadors, promoure l'esperit i la mentalitat empresarial, i fomentar la generació de noves idees i la interdisciplinarietat a través de la cooperació acadèmia-empresa.

Les Aliances del Coneixement donaran suport a un conjunt ampli d'activitats, dissenyat i desenvolupat conjuntament per l'associació. La gamma d'activitats és amplia amb la finalitat de ser flexible i adaptable a diferents contextos i s'ha d'estructurar en tres principals eixos:

a) Nous mètodes d'ensenyament i aprenentatge
b) El foment d'actituds i capacitats empresarials
c) Mobilitat estructural entre personal acadèmic/investigador i empresarial

L'import dels ajuts és de 200.000 a 400.000€ per projecte i la contribució financera de la CE no superarà el 75% del total costos subvencionables.

La proposta ha de contenir almenys tres organitzacions sòcies independents establertes en
almenys tres Estats membres de la UE.

El termini per presentar propostes finalitza el 28 juny de 2012.

 

+ info: Convocatòria