Obertes les convocatòries d’acreditació de recerca i d’acreditació de recerca avançada 2012

AQUL’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha obert les convocatòries d’acreditació de recerca (professor agregat) i d’acreditació de recerca avançada (professor catedràtic), requisits que es contemplen en el nou reglament d’accés a les categories de professorat de la URL, que va entrar en vigor l’ 1 de febrer de 2011.

 

El personal acadèmic contractat en aquestes categories té plena capacitat docent i investigadora i pot tenir accés a les llicències i excedències que la Llei d’universitats de Catalunya (LUC) estableix per al foment de la recerca i la col·laboració interuniversitària.

Per poder participar en la convocatòria s’ha d’acreditar, com a mínim, tres anys d'activitat docent i de recerca o, prioritàriament, de recerca postdoctoral (article 47 de la LUC).

Les convocatòries per demanar l’acreditació de recerca i de recerca avançada estaran obertes fins al 30 d’abril de 2012.

 

 

+ info: Calendari