Conferència europea sobre les TIC

AALEl propers 3 i 4 de maig es celebrarà a Brussel·les la conferència Smart Energy & Sustainable ICT.

 

Aquesta conferència organitzada per la CE  té com a objectius principals debatre sobre els principals reptes existents en el desplegament de les smart grids, explorar el potencial de les TIC per augmentar la sostenibilitat de les ciutats i avançar en el desenvo¬lupament de mètriques per quantificar l’impacte de les TIC en el reptes d’eficiència energètica i canvi climàtic.

 

La conferència pretén reunir a responsables polítics, empreses de telecomunicacions, proveïdors d'energia, reguladors i organitzacions de consumidors. A més, proporcionarà una plataforma per debatre sobre els diferents reptes de la implementació de xarxes intel·ligents, ja siguin tècnics, regulatoris o financers. La conferència analitzarà com les TIC poden potenciar que les nostres ciutats siguin més sostenibles mitjançant un intercanvi de bones pràctiques.

 

+ info: Conferència