Resolució de la convocatòria d’ajuts de Suport a Grups de Recerca per al curs 2011-2012

urlEl passat 20 de març de 2011 es va aprovar la resolució de la convocatòria d’ajuts de Suport a Grups de Recerca per al segon semestre del curs 2011-2012.

 

El total de finançament atorgat en aquesta convocatòria ha estat de 150.247€. 35 grups de recerca de la URL s’han beneficiat d’aquests ajuts que han finançat un total de 58 accions. 56 aquestes accions estan alineades dins de les Focus Àrees definides en el projecte Aristos Campus Mundus 2015.

 

L’objectiu d’aquests ajuts es potenciar la recerca de la URL i amb aquest objectiu finança, durant els mesos de febrer a setembre de 2012, accions com ara el cofinançament de contractes de personal de suport a la recerca, de contractes de recerca predoctorals i postdoctorals o de beques predoctorals; ajuts per a personal docent  i investigador visitant; ajuts per a mobilitat de personal docent i investigador; ajuts per a les publicacions dels grups de recerca i per a la difusió i internacionalització de la seva activitat; adquisició de material fungible.