Conferència europea sobre innovacions en envelliment actiu i saludable.

AALLa conferència "European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing: From Plan to Action” tindrà lloc a Brussel·les el proper 3 d’abril del 2012.

 

La Comissió Europea ha identificat l'envelliment actiu i saludable com un gran repte social comú a tots els països europeus, i un sector que ofereix un potencial considerable perquè Europa lideri el món en la producció de respostes innovadores.

 

La Iniciativa Pilot Europea sobre l'Envelliment Actiu i Saludable té els  següents objectius:
•    Contribuir a que els ciutadans europeus puguin gaudir d'un envelliment actiu i saludable.
•    Millorar la sostenibilitat i l'eficiència dels sistemes de protecció social i de la salut.
•    Incrementar i millorar la competitivitat dels mercats per serveis i productes innovadors per tal de respondre als reptes de l’envelliment tan a nivell europeu com global, creant noves oportunitats de negoci.

 

Les sessions principals de la conferència inclouran: com el pensament innovador i un ús més intel·ligent de la innovació pot contribuir a adreçar els reptes sòcio-demogràfics de l'envelliment, com convertir aquest repte en una oportunitat i demostrar el valor afegit de la Iniciativa Pilot Europea. S'exposaran exemples reals d'innovació en aquests camps, que estaran oberts a tothom durant la conferència.

 

Per poder participar-hi us heu de registrar, enviant un correu a: EC-EIP-AHA@ec.europa.eu

 

+ info: Conferència