Nova convocatòria CYTED de xarxes temàtiques i/o accions de transferència de tecnologia

'Programa Iberomericano de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo'El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)  ha obert la Convocatòria 2012 de Xarxes Temàtiques i/o Accions de Transferència de Tecnologia.

 

El Programa CYTED és un programa internacional de cooperació científica i tecnològica multilateral  d’àmbit iberoamericà. L’objectiu  principal es contribuir al desenvolupament de la Regió Iberoamericana mitjançant mecanismes de cooperació que pretenen la consecució de resultats científics i tecnològics transferibles als sistemes productius i a les polítiques socials.

Aquests mecanismes s’estableixen entre grups de recerca de les universitats, centres I+D i empreses innovadores dels països iberoamericans. Les Xarxes Temàtiques (RT) i les Accions de Transferència de Tecnologia (AT) al sector empresarial són dos dels instruments que han sortit publicats en aquesta convocatòria anual per l’any 2012.

A continuació detallem algunes de les característiques principals de la convocatòria:

 

•    Xarxes Temàtiques (RT):  
Les Xarxes Temàtiques faciliten la interacció, la cooperació i la transferència de coneixement i tecnologia entre els grups dels països membres entorn a temes prioritaris d’interès comú. Les actuacions desenvoluparan activitats de formació, capacitació, mobilitat i interacció científica.
Les sol·licituds hauran d’incloure un mínim de 6 grups participants de 6 països diferents membres de CYTED. Amb una durada màxima de 4 anys i un pressupost màxim de 33.000€ per any.


•    Accions de Transferència de Tecnologia (AT) al sector empresarial:  
El seu objectiu és la transferència de tecnologies sostenibles al sector empresarial, específicament desenvolupades en accions o xarxes ja finalitzades en qualsevol de les 7 àrees temàtiques del programa. Els objectius específics són la transferència de metodologies, processos,  productes, prototipus i sistemes.

Les sol·licituds inclouran un mínim de 2 grups participants de dos països diferents membres de CYTED. La durada màxima serà de 1 any i el pressupost màxim de 12.000€.

Només podran participar grups de recerca que hagin finalitzat amb èxit Xarxes Temàtiques o Accions de Coordinació del Programa CYTED i que tinguin un conveni legal amb empreses receptores de la transferència.

El termini per a presentar la documentació a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL finalitzarà el dia 30 de març de 2012.

 

+ info: Convocatòria