Oberta la convocatòria europea COST

VII PMEl programa COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) té com a objectiu principal enfortir la recerca científica i tècnica a Europa, finançant l’establiment de xarxes de col·laboració entre investigadors i tecnòlegs que ja compten amb projectes finançats a nivell nacional.

 

COST és un marc intergovernamental per a la cooperació europea en ciència i tecnologia, que permet la coordinació a nivell europeu de la recerca finançada nacionalment i contribueix a reduir la fragmentació de les inversions europees en recerca i l’obre a la cooperació mundial.

Aquest convocatòria no finança projectes de recerca sinó accions de networking com reunions, conferències, intercanvis de recerca de curta durada, etc.

Les propostes han d’incloure personal investigador de com a mínim cinc països COST i s’han d’inscriure en algun dels nou dominis en què COST està organitzat: biomedicina i biociències moleculars; química i ciències i tecnologies moleculars; ciències de la terra i gestió ambiental; alimentació i agricultura; boscos i els seus productes i serveis; individus, societats, cultures i salut; tecnologies de la informació i les comunicacions; materials, física i nanociències; transport i desenvolupament urbà.

Les propostes s’avaluen en dues fases: el dia 30/03/2012 és la data límit per a les propostes preliminars; d’aquestes, les que siguin seleccionades seran convidades el 18/05/12 a presentar una proposta completa amb data límit el 27/07/12.

 

+ info: COST