El “Ministerio de Economía y Competitividad” publica la convocatòria de projectes I+D 2012

MCINNEl Ministerio de Economía y Competitividad té oberta la nova convocatòria de projectes I+D per l'any 2012.

 

Com és habitual el termini de presentació de les sol·licituds torna a ser diferent en funció de l’àrea temàtica de l’ANEP a la qual es presenti la proposta. Un aspecte important de la nova convocatòria és la gran rellevància que adquireix el tractament electrònic per a la presentació de les propostes i posteriors comunicacions.

 

Enguany es continua potenciant el finançament de projectes coordinats i específicament la col·laboració de grups joves amb grups de més experiència per a fomentar la incorporació dels nous grups de recerca.

 

Els terminis per a presentar la documentació a l´Oficina de Recerca i Innovació de la URL dependrà també de l’àrea temàtica de les sol·licituds:       

a) Data de lliurament a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL: 03/02/12 (lliurament al Ministerio de Economía y Competitividad: 07-Febrer-2012 ): Ciència i Tecnologia de Materials (TM). Ciències de la Computació i Tecnologia Informática (INF). Enginyeria Civil i Arquitectura (ICI). Enginyeria Eléctrica, Electrónica i Automàtica (IEL). Enginyeria Mecànica, Naval i Aeronàutica (IME). Matemàtiques (MTM). Química (QMC). Tecnologia Electrònica i de Comunicacions (COM). Tecnologia Química (TQ).

b) Data de lliurament a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL: 07/02/12 (lliurament al Ministerio de Economía y Competitividad: 09-febrer-2012): Ciències de la Educació (EDU). Ciències de la Terra (CT). Ciències Socials (CS). Dret (DER). Economia (ECO). Filologia i Filosofia (FFI). Física i Ciències de l’Espai (FI). Historia i Art (HA). Psicologia (PS).

c) Data de lliurament a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL: 10/02/12 (lliurament al Ministerio de Economía y Competitividad: 14-febrer-2012): Agricultura (AGR). Biologia Fonamental i de Sistemes (BFS). Biologia Vegetal, Animal i Ecologia (BVA). Biomedicina (BMED). Ciència i Tecnologia dels Aliments (TA). Ramaderia i Pesca (GAN). Medicina Clínica i Epidemiologia (MCLI).

La documentació que caldrà presentar al Rectorat és la següent:

 

En format paper: 1) Document original resultant de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad degudament signat per tot l’equip, 2) Documentació original de vinculació dels membres de la URL que participen al projecte (formulari intern URL), 3) Autoritzacions originals del personal d'altres organismes, 4) Cartes EPO originals i 5) Altra documentació específica del projecte (implicacions ètiques i/o de seguretat).

 

A més a més en format digital: Els arxius PDFs de la sol·licitud, Memòria Científica, Resumen que genera l'aplicació on-line i CV de tots els membres del projecte. S’han d’enviar per correu electrònic a:  jcondal@rectorat.url.edu

 

En relació als requisits que han de complir els membres de l’equip d’investigació, us recomanem que els llegiu acuradament per conèixer detalladament totes les categories de membres. Trobareu més informació a la web del Ministerio de Economía y Competitividad i a la seu electrònica en la que entre d’altres, estarà disponible la convocatòria, els manuals d´instruccions, el document de preguntes freqüents i d’altres formularis per presentar la sol·licitud.

 

Tots aquells grups de recerca que presentin una sol·licitud de projecte I+D en aquesta convocatòria haurien de comunicar aquesta circumstància a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL el més aviat possible. La persona de contacte d’aquesta convocatòria de l’Oficina de Recerca i Innovació és Jaume Condal (93 602 22 37).
 

 

+ info: Convocatòria