Ajut per recerques en desenvolupaments de materials

Fundación Domingo Martínez La Fundación Domingo Martínez (FDM) ha publicat una convocatòria d’ajuts per al desenvolupament de materials de base grafè.


El projecte de recerca presentat haurà de dirigir-se al desenvolupament de tècniques de síntesis que permetin obtenir grafè, bé en forma de nanopartícules o capes de grandària macroscòpica de manera que el material sintetitzat pugui ser utilitzat en les aplicacions esmentades.
Un requeriment essencial per optar a aquest ajut és que la tècnica empleada en la preparació del material requereixi la utilització de gasos.
El termini de presentacions finalitza el 13 de gener del 2012 i l’import de l’ajut és de 30.000€.
+ info: Convocatòria